Цврсти фармацевтски дозажни форми
Полуцврсти фармацевтски дозажни форми
Течни фармацевтски дозажни форми

Новата современа лабораторија за развој и истражување на Реплек Фарм е дизајнирана и опремена согласно важечките норми за добра производна и добра лабораториска пракса. Во секторот Развој и истражување работат високо образовани експерти. Тие континуирано се усовршуваат и го надградуваат своето знаење со цел постигнување на оптимални резултати и производство на високо квалитетни производи. Воспоставени се релации со водечки домашни и светски институции од областа на фармацевтската технологија, и со водечки производители на фармацевтски активни супстанции, ексципиенси и пакување.

Развојот на нови производи опфаќа предформулација, формулација, генерирање документи во компјутерскиот систем, изведба на студии на стабилност, подготовка на документација за регистрација на производот, изведба на процесот на зголемување во индустриски услови и трансфер на технологија. Се врши избор на активните супстанции, ексципиенсите, материјалите за пакување и се следат сите процеси од почетокот на развојот на производот па сé до производството на готов производ.

Новата современа лабораторија за развој и истражување на Реплек Фарм е дизајнирана и опремена согласно важечките норми за добра производна и добра лабораториска пракса. Во секторот Развој и истражување работат високо образовани експерти. Тие континуирано се усовршуваат и го надградуваат своето знаење со цел постигнување на оптимални резултати и производство на високо квалитетни производи. Воспоставени се релации со водечки домашни и светски институции од областа на фармацевтската технологија, и со водечки производители на фармацевтски активни супстанции, ексципиенси и пакување.

Развојот на нови производи опфаќа предформулација, формулација, генерирање документи во компјутерскиот систем, изведба на студии на стабилност, подготовка на документација за регистрација на производот, изведба на процесот на зголемување во индустриски услови и трансфер на технологија. Се врши избор на активните супстанции, ексципиенсите, материјалите за пакување и се следат сите процеси од почетокот на развојот на производот па сé до производството на готов производ.

Активности

Развој и истражување

Развојот и создавањето на нов производ е комплексен
процес кој во себе вклучува знаење, иновативност и
искуство. Теоријата и практиката се испреплетуваат во
компактна целина и се имплементираат нови идеи и
решенија. Секторот Развој и истражување континуирано
работи на развојот на нови производи - лекови на рецепт,
лекови без рецепт (ОТЦ), додатоци на исхраната и
козметика.

Развој и истражување

Развојот и создавањето на нов производ е комплексен процес кој во себе вклучува знаење, иновативност и искуство. Теоријата и практиката се испреплетуваат во компактна целина и се имплементираат нови идеи и решенија. Секторот Развој и истражување континуирано работи на развојот на нови производи - лекови на рецепт, лекови без рецепт (ОТЦ), додатоци на исхраната и козметика.

Новата современа лабораторија за развој и истражување на Реплек Фарм е дизајнирана и опремена согласно важечките норми за добра производна и добра лабораториска пракса. Во секторот Развој и истражување работат високо образовани експерти. Тие континуирано се усовршуваат и го надградуваат своето знаење со цел постигнување на оптимални резултати и производство на високо квалитетни производи. Воспоставени се релации со водечки домашни и светски институции од областа на фармацевтската технологија, и со водечки производители на фармацевтски активни супстанции, ексципиенси и пакување.

Развојот на нови производи опфаќа предформулација, формулација, генерирање документи во компјутерскиот систем, изведба на студии на стабилност, подготовка на документација за регистрација на производот, изведба на процесот на зголемување во индустриски услови и трансфер на технологија. Се врши избор на активните супстанции, ексципиенсите, материјалите за пакување и се следат сите процеси од почетокот на развојот на производот па сé до производството на готов производ.

Развој и истражување

Развојот и создавањето на нов производ е комплексен процес кој во себе вклучува знаење, иновативност и искуство. Теоријата и практиката се испреплетуваат во компактна целина и се имплементираат нови идеи и решенија. Секторот Развој и истражување континуирано работи на развојот на нови производи - лекови на рецепт, лекови без рецепт (ОТЦ), додатоци на исхраната и козметика.
Новата современа лабораторија за развој и истражување на Реплек Фарм е дизајнирана и опремена согласно важечките норми за добра производна и добра лабораториска пракса. Во секторот Развој и истражување работат високо образовани експерти. Тие континуирано се усовршуваат и го надградуваат своето знаење со цел постигнување на оптимални резултати и производство на високо квалитетни производи. Воспоставени се релации со водечки домашни и светски институции од областа на фармацевтската технологија, и со водечки производители на фармацевтски активни супстанции, ексципиенси и пакување.

Развојот на нови производи опфаќа предформулација, формулација, генерирање документи во компјутерскиот систем, изведба на студии на стабилност, подготовка на документација за регистрација на производот, изведба на процесот на зголемување во индустриски услови и трансфер на технологија. Се врши избор на активните супстанции, ексципиенсите, материјалите за пакување и се следат сите процеси од почетокот на развојот на производот па сé до производството на готов производ.

Развој и истражување

Развојот и создавањето на нов производ е комплексен процес кој во себе вклучува знаење, иновативност и искуство. Теоријата и практиката се испреплетуваат во компактна целина и се имплементираат нови идеи и решенија. Секторот Развој и истражување континуирано работи на развојот на нови производи - лекови на рецепт, лекови без рецепт (ОТЦ), додатоци на исхраната и козметика.
Новата современа лабораторија за развој и истражување на Реплек Фарм е дизајнирана и опремена согласно важечките норми за добра производна и добра лабораториска пракса. Во секторот Развој и истражување работат високо образовани експерти. Тие континуирано се усовршуваат и го надградуваат своето знаење со цел постигнување на оптимални резултати и производство на високо квалитетни производи. Воспоставени се релации со водечки домашни и светски институции од областа на фармацевтската технологија, и со водечки производители на фармацевтски активни супстанции, ексципиенси и пакување.

Развојот на нови производи опфаќа предформулација, формулација, генерирање документи во компјутерскиот систем, изведба на студии на стабилност, подготовка на документација за регистрација на производот, изведба на процесот на зголемување во индустриски услови и трансфер на технологија. Се врши избор на активните супстанции, ексципиенсите, материјалите за пакување и се следат сите процеси од почетокот на развојот на производот па сé до производството на готов производ.
Новата современа лабораторија за развој и истражување на Реплек Фарм е дизајнирана и опремена согласно важечките норми за добра производна и добра лабораториска пракса. Во секторот Развој и истражување работат високо образовани експерти. Тие континуирано се усовршуваат и го надградуваат своето знаење со цел постигнување на оптимални резултати и производство на високо квалитетни производи. Воспоставени се релации со водечки домашни и светски институции од областа на фармацевтската технологија, и со водечки производители на фармацевтски активни супстанции, ексципиенси и пакување.

Развојот на нови производи опфаќа предформулација, формулација, генерирање документи во компјутерскиот систем, изведба на студии на стабилност, подготовка на документација за регистрација на производот, изведба на процесот на зголемување во индустриски услови и трансфер на технологија. Се врши избор на активните супстанции, ексципиенсите, материјалите за пакување и се следат сите процеси од почетокот на развојот на производот па сé до производството на готов производ.

Icon
Icon
Icon
Slider
Цврсти фармацевтски форми

• таблети

• филм- обложени таблети

• обложени таблети

• таблети со модифицирано ослободување

• капсули

Полуцврсти фармацевтски форми
  • масти
  • креми
  • гелови
  • супозитории
Течни фармацевтски форми

• раствори
• суспензии
• сирупи

Во сите погоре опишани активности целта ни е секогаш иста: на пациентот да му понудиме безбеден, квалитетен и ефикасен лек.