←Пребарување: Лекови кои се издаваат без рецепт

Пребарување на лекови без рецепт според фармако-терапевтска група ( ATC ):

Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.
Податоците на web страната служат само за информирање,а не за самолекување. Истите не се наменети за промоција или рекламирање.

А. Дигестивен тракт и метаболизам

ОРАЛСЕПТ® (benzydamine)

A01AD02
раствор за промивање на уста и грло 100 g; 1.5 mg/g


ОРАЛСЕПТ ®  (benzydamine)

A01AD02

раствор, спреј за уста  0.15%; 30 ml


ОРАЛСЕПТ ® (benzydamine)

A01AD02

раствор, спреј за уста  0.15%; 30 ml

(ново пакување)


ОРАЛСЕПТ ® (benzydamine)

A01AD02

пастили 3 mg x 10

*покрај во аптека може да се купат и на други места


ОРАЛСЕПТ ® (benzydamine)

A01AD02

пастили 3 mg x 20

*покрај во аптека може да се купат и на други места


НЕУРОВИТ (thiamine, pyridoxine,  cyanocobalamin)

A11DB

филм-обложени таблети  (100 mg+200 mg+0.2 mg) x 10


ВИТАМИН Ц (ascorbic acid)

A11GA01

таблети 50 mg x 30

*покрај во аптека може да се купат и на други места


ВИТАМИН Ц (ascorbic acid)

A11GA01

таблети 500 mg x 250


ФОРВИТА ® Ц (ascorbic acid)

A11GA01

филм-обложени таблети  1000 mg x 30


ФОРВИТА® Ц (ascorbic acid)

A11GA01

филм-обложени таблети  1000 mg x 60


ВИТАМИН Б6 (pyridoxine)

A11HA02

таблети 20 mg x 20

*покрај во аптека може да се купат и на други места


ВИТАМИН E (tocopherol)

A11HA03

таблети за џвакање 100 IU x 30

*покрај во аптека може да се купат и на други места

D. Дерматолошки препарати

РЕКОНАЗОЛ® (ketoconazole)

D01AC08

крем 2%; 30 g


РЕКОНАЗОЛ ® (ketoconazole)

D01AC08

шампон 2%; 120 ml

 

М. Мускуло-скелетен систем

ИБУПРОФЕН АКТИВ® (ibuprofen)

M01AE01

филм-обложени таблети  200 mg x 30


ИБУПРОФЕН АКТИВ®   (ibuprofen)

M01AE01

филм-обложени таблети  400 mg x 30


ИБУПРОФЕН АКТИВ®   (ibuprofen)

M01AE01

филм-обложени таблети  400 mg x 10


ИБУПРОФЕН АКТИВ®  (ibuprofen)

M01AE01

сируп 100 mg/5 ml; 100 ml


АКТИФЕН® (ibuprofen)

M01AE01

каплети (филм-обложени таблети) 200 mg x 10

*покрај во аптека може да се купат и на други места


АКТИФЕН ® (ibuprofen)

M01AE01

каплети (филм-обложени таблети) 200 mg x 20


АКТИФЕН ® (ibuprofen)

M01AE01

каплети (филм-обложени таблети)  400 mg x 10


АКТИФЕН ® (ibuprofen)

M01AE01

каплети (филм-обложени таблети)  400 mg x 20


АКТИФЕН ® КИДС (ibuprofen)

M01AE01

перорална суспензија 100 mg/5 ml; 100 ml


ПАРАФЕН®

M01AE51

(ibuprofen, paracetamol)

филм-обложени таблети  (200 mg+500 mg) x 20


ПАРАФЕН®

M01AE51

(ibuprofen, paracetamol)

филм-обложени таблети (200 mg+500 mg) x 10


ВЕНТОР® (nimesulide)

M02AA

гел 2%; 50 g


КЕТОПРОФЕН (ketoprofen)

M02AA10

крем 5%, 30 g


ИБУПРОФЕН АКТИВ ® (ibuprofen)

M02AA13

крем 10%, 50 g


ДИКЛОФЕНАК (diclofenac)

M02AA15

гел 1%, 50 g

N. Нервен систем

РЕФАЛГИН® (metamizole)

N02B B02

таблети 500 mg x 500


ПАРАЦЕТАМОЛ (paracetamol)

N02B E01

таблети 500 mg x 500


ПАРАЦЕТАМОЛ (paracetamol)

N02B E01

сируп 120 mg/5ml; 100ml


АДОЛОР® КИДС (paracetamol)

N02B E01

перорален раствор 30 mg/1 ml; 100 ml


ПАРАЦЕТАМОЛ (paracetamol)

N02B E01

супозитории 80 mg x 10


ПАРАЦЕТАМОЛ (paracetamol)

N02B E01

супозитории 150 mg x 10


ПАРАЦЕТАМОЛ (paracetamol)

N02B E01

супозитории 300 mg x 10


АДОЛОР® Екстра

N02B E51

(paracetamol, caffeine)

таблети (500 mg+65 mg) x 20


АДОЛОР® Рино

N02B E51

(paracetamol, pseudoephedrine)

филм-обложени таблети (325 mg +30 mg) x 20


АДОЛОР® Колд

N02B E51

(paracetamol, pseudoephedrine, dextromethorfan)

филм-обложени таблети (500 mg +30 mg +15 mg) x 20


АДОЛОР® Грипо Ц

N02B E51

(paracetamol, ascorbic acid, caffeine, chlorpheniramine maleate)

филм-обложени таблети (200 mg +150 mg + 25 mg + 2.5 mg) x 20


КОДЕФАН®

N02B E51

(paracetamol, propyphenazone, caffeine, codeine phosphate)

таблети (250 mg + 210 mg +50 mg +10 mg) x 10

R. Респираторен систем

АЛЕРЗИН® (cetirizine)

R06A E07

филм-обложени таблети 10 mg x 10


ЛОРАТА (loratadine)

R06A X13

таблети 10 mg x 10


ЛОРАТА (loratadine)

R06A X13

сируп 5mg/5ml; 100ml