←Пребарување: Лекови кои се издаваат без рецепт

Пребарување на лекови без рецепт по генеричко име

Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од
употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.
Податоците на web страната служат само за информирање, а не за самолекување.
Истите не се наменети за промоција или рекламирање.

A
ФОРВИТА® Ц 

(ascorbic acid)

филм обложени таблети 1000 mg x 30


ФОРВИТА® Ц   

(ascorbic acid)

филм обложени таблети 1000 mg x 60


ВИТАМИН Ц

(ascorbic acid)

таблети 50 mg x 30

*покрај во аптека може да се купат и на други места


ВИТАМИН Ц 

(ascorbic acid)

таблети 500 mg x 250

B
ORALSEPT®

(benzydamine)

раствор за промивање на грло и уста 1.5 mg/1 g, 100 g


ORALSEPT®

(benzydamine)

раствор, спреј за уста 0.15%; 30 ml


ORALSEPT®

(benzydamine)

раствор, спреј за уста 0.15%; 30 ml

(ново пакување)


ORALSEPT®

(benzydamine)

пастили 3 mg x 10

*покрај во аптека може да се купат и на други места


ORALSEPT®

(benzydamine)

пастили 3 mg x 20

*покрај во аптека може да се купат и на други места

C
АЛЕРЗИН®

(cetirizine)
филм обложени таблети 10 mg x 10

D
ДИКЛОФЕНАК

(diclofenac)
гел 1%, 50 g

I
АКТИФЕН® 

(ibuprofen)

каплети (филм-обложени таблети) 200 mg x 10


АКТИФЕН ®

(ibuprofen)

каплети (филм-обложени таблети) 200 mg x 20


АКТИФЕН ® 

(ibuprofen)

каплети (филм-обложени таблети)  400 mg x 10


АКТИФЕН ®

 (ibuprofen)

каплети (филм-обложени таблети)  400 mg x 20


AКТИФЕН® КИДС

(ibuprofen)
перорална суспензија 100 mg/ 5 ml, 100 ml


ИБУПРОФЕН АКТИВ®

(ibuprofen)
филм обложени таблети 200 mg x 30


ИБУПРОФЕН АКТИВ®

 (ibuprofen)

филм обложени таблети 400 mg x 30


ИБУПРОФЕН АКТИВ®

  (ibuprofen)

филм обложени таблети 400 mg x 10


ИБУПРОФЕН АКТИВ®  

(ibuprofen)

сируп 100 mg/ 5 ml x 100 ml


ИБУПРОФЕН АКТИВ® 

(ibuprofen)

крем 10 %, 50 g


ПАРАФЕН®

(ibuprofen, paracetamol)

филм обложени таблети (200 mg +500 mg) x 10


ПАРАФЕН®

(ibuprofen, paracetamol)

филм обложени таблети (200 mg +500 mg) x 20

 

K
РЕКОНАЗОЛ®

 (ketoconazole)

шампон 2%, 120 ml


РЕКОНАЗОЛ®

 (ketoconazole)

крем 2 %, 30 g


KЕТОПРОФЕН 

(ketoprofen)

крем 5%, 30 g

L
ЛОРАТА 

(loratadine)

таблети 10 mg x 10


ЛОРАТА

(loratadine)

сируп 5 mg/ 5ml,100ml

M
РЕФАЛГИН®

(metamizole)

таблети 500 mg x 500

N
ВЕНТОР®

(nimesulide)
гел 2%, 50 g

P
АДОЛОР® КИДС

(paracetamol)

перорален раствор 30 mg/ 1 ml, 100 ml


ПАРАЦЕТАМОЛ

(paracetamol)

сируп 120 mg/5 ml, 100 ml


ПАРАЦЕТАМОЛ 

(paracetamol)

таблети 500 mg x 500


ПАРАЦЕТАМОЛ 

(paracetamol)

супозитории 80 mg x 10


ПАРАЦЕТАМОЛ

(paracetamol)

супозитории 150 mg x 10


ПАРАЦЕТАМОЛ 

(paracetamol)

супозитории 300 mg x 10


АДОЛОР® Грипо Ц 

(paracetamol, ascorbic acid, caffeine, chlorpheniramine maleate)

Филм обложени таблети(200 mg +150 mg + 25 mg + 2.5 mg) x 20


АДОЛОР® Екстра

(paracetamol, caffeine)
таблети (500 mg + 65 mg ) x 20


AДОЛОР® Колд 

(paracetamol, pseudoephedrine, dextromethorphan)

Филм обложени таблети (500 mg + 30 mg + 15 mg) x 20


AДОЛОР® Рино 

(paracetamol, pseudoephedrine)

Филм обложени таблети (325 mg + 30 mg) x 20


KОФЕДАН®

(paracetamol, propyphenazone, caffeine, codeine phosphate)

таблети (250 mg + 210 mg +50 mg +10 mg) x 10


ВИТАМИН Б6

(pyridoxine hydrochloride)

таблети 20 mg x 20

*покрај во аптека може да се купат и на други места

T
НЕУРО-ВИТ

(thiamine, pyridoxine,  cyanocobalamin)

филм-обложени таблети  (100 mg+200 mg+0.2 mg) x 10


ВИТАМИН E

(tocopherol)

таблети за жвакање 100 IE x 30

*покрај во аптека може да се купат и на други места