←Пребарување: Лекови кои се издаваат на рецепт

Пребарување на лекови на рецепт по генеричко име

Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од
употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.
Податоците на web страната служат само за информирање, а не за самолекување.
Истите не се наменети за промоција или рекламирање.

A

АЦЕНОКУМАРОЛ 

acenocoumarol
таблети 20×4 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АЛПРАЗОЛАМ

alprazolam
таблети 30×0,25 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АЛПРАЗОЛАМ

alprazolam
таблети 30×0,5 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АЛПРАЗОЛАМ

alprazolam
таблети  30×1 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АМИКАЦИН 

amikacin
раствор за инјектирање за интрамускулна и интравенска употреба 500 mg/2 ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АМИОДАРОН 

amiodarone
таблети 60×200 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АМЛОДИПИН 

amlodipine
таблети 20×5 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АМЛОДИПИН 

amlodipine
таблети  20×10 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТЕНОЛОЛ

amlodipine

таблети 15×100 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТОРВАСТАТИН 

atorvastatin
филм-обложени таблети 30×10 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТОРВАСТАТИН 

atorvastatin
филм-обложени таблети  30×20 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТОРВАСТАТИН 

atorvastatin
филм-обложени таблети  30×40 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТОРВАСТАТИН

atorvastatin

филм-обложени таблети 30×80 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АЗИМЕД® 

azithromycin
филм-обложени таблети 3×500 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

B

БЕТАМЕТАЗОН 

betamethasone
крем 15 g, 0,5 mg/1g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАМЕТАЗОН 

betamethasone
крем 30 g, 0,5 mg/1g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАМЕТАЗОН 

betamethasone
маст 15 g, 0,5 mg/1g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАМЕТАЗОН 

betamethasone
маст 30 g, 0,5 mg/g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАСАЛИК® 

betamethasone, salicylic acid
маст 30 g, (0,5 mg + 30 mg)/1g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАСАЛИК® 

betamethasone, salicylic acid
лосион 50 ml, (0,5 mg + 20 mg)/1g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БИПЕРИДЕН 

biperiden
таблети 60×2 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БИСОПРОЛОЛ 

bisoprolol
филм-обложени таблети 30×2,5 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БИСОПРОЛОЛ 

bisoprolol
филм-обложени таблети 30×5 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БИСОПРОЛОЛ 

bisoprolol
филм-обложени таблети 30×10 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛЕКСАН® 

(bromazepam)

tableti 1.5 mg x 30


ЛЕКСАН® 

(bromazepam)

tableti 3 mg x 30


ЛЕКСАН® 

(bromazepam)

tableti 6 mg x 30

C

РЕКАЛЦИТОН® 

calcitonin salmon, synthetic
спреј за нос, раствор 200 ИE/доза, 2ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КАЛЦИУМ КАРБОНАТ 

calcium carbonate
таблети 50×1 g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КАРВЕДИЛОЛ 

carvedilol
таблети 30×6,25 mg; 30×12,5 mg; 30×25 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КАРВЕДИЛОЛ 

carvedilol
таблети 30×6,25 mg; 30×12,5 mg; 30×25 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КАРВЕДИЛОЛ 

carvedilol
таблети 30×6,25 mg; 30×12,5 mg; 30×25 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЦЕФИКСИМ 

cefixime
филм-обложени таблети 200 mg; 400 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЦЕТИРИЗИН 

cetirizine
филм-обложени таблети 20×10 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЦЕТИРИЗИН 

cetirizine
перорален раствор 1 mg/1ml; 120ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕЦИПРОКС® 

ciprofloxacin
филм-обложени таблети 10×250 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕЦИПРОКС® 

ciprofloxacin
филм-обложени таблети 20×250 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕЦИПРОКС® 

ciprofloxacin
филм-обложени таблети 10×500 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕЦИПРОКС® 

ciprofloxacin
филм-обложени таблети 20×500 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕЦИПРОКС® 

ciprofloxacin
филм-обложени таблети 14×500 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КЛАРИЦИН® 

clarithromycin
филм-обложени таблети 14×500 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КЛОПИДОГРЕЛ АКТИВ® 

(clopidogrel)

филм-обложени таблети 30×75 mg; 60×75 mg; 90×75 mg

» се издава на рецепт


КЛОПИДОГРЕЛ АКТИВ® 

(clopidogrel)

филм-обложени таблети 30×75 mg; 60×75 mg; 90×75 mg

» се издава на рецепт


КЛОПИДОГРЕЛ АКТИВ® 

(clopidogrel)

филм-обложени таблети 30×75 mg; 60×75 mg; 90×75 mg

» се издава на рецепт

D
ДЕКСАМЕТАЗОН+ХЛОРАМФЕНИКОЛ 

dexamethasone, chloramphenicol

капки за око, раствор (0,1%+0,5%); 10ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕФЕРУМ® 

(dextrifferon)

таблети за џвакање 100 mg x 30


РЕФЕРУМ® 

(dextrifferon)

сируп 50 mg/5 ml, 100 ml


РЕФЕРУМ® 

(dextrifferon)

сируп 100 mg/5 ml, 100 ml


ДИАЗЕПАМ 

diazepam
обложени таблети 30×2 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИАЗЕПАМ 

diazepam
обложени таблети 30×5 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИАЗЕПАМ 

diazepam
таблети 30×10 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИКЛОФЕНАК Forte 

ДИКЛОФЕНАК Retard 

diclofenac
филм-обложени таблети 30×50 mg


ДИКЛОФЕНАК Forte

ДИКЛОФЕНАК Retard 

diclofenac
филм-обложени таблети со продолжено ослободување 20×100 mg


ДОКСИЦИКЛИН 

doxycycline
капсули 100×100 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

E

РЕНАПРИЛ® 

enalapril
таблети 30×5 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕНАПРИЛ® 

enalapril
таблети 30×10 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕНАПРИЛ® 

enalapril
таблети 30×20 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

F

ДИФЛУКОНАЗОЛ® 

fluconazole
капсули 7×50 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИФЛУКОНАЗОЛ® 

fluconazole
капсули 7×100 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИФЛУКОНАЗОЛ® 

fluconazole
капсули 1×150 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИФЛУКОНАЗОЛ® 

fluconazole
капсули 7×200 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ФОЛНА КИСЕЛИНА

folic acid
таблети 20×5 mg

» се издава на рецепт

G
ГЛИБЕНКЛАМИД 

glibenclamide
таблети 40×5 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


НИТРО М РЕТАРД® 

glyceryl trinitrate
капсули со продолжено ослободување 20×2,5 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

H
ХАЛОПЕРИДОЛ 

haloperidol
таблети 25×2 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ХАЛОПЕРИДОЛ 

haloperidol
таблети 30×10 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

I

АКТИФЕН® 

ibuprofen
Филм-обложени таблети, каплети 200 mg. Филм-обложени таблети, каплети 400 mg.

» се издава без рецепт


АКТИФЕН КИДС

ibuprofen

перорална суспензија 100 mg/5 ml

» се издава без рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ИБУПРОФЕН АКТИВ 

ibuprofen
филм-обложени таблети 30×200 mg; 30×400 mg
сируп 100 mg/5 ml; 100 ml

» се издава без рецепт


ИБУПРОФЕН

ibuprofen
крем 50 g, 10%

» се издава без рецепт


ПАРАФЕН® 

ibuprofen, paracetamol
200 mg ибупрофен и 500 mg парацетамол

» се издава без рецепт

K
РЕКОНАЗОЛ® 

ketoconazole
таблети 200 mg x  10

» се издава на рецепт


КЕТОПРОФЕН 

ketoprofen
капсули 20×50 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КЕТОПРОФЕН Форте 

ketoprofen
филм-обложени таблети 20×100 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КЕТОПРОФЕН Форте 

ketoprofen

филм-обложени таблети 30×100 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КЕТОПРОФЕН 

ketoprofen
таблети со продолжено ослободување 20×150 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КЕТОПРОФЕН 

ketoprofen
таблети со продолжено ослободување 20×200 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КЕТОПРОФЕН 

ketoprofen
таблети со продолжено ослободување 30×200 mg
крем 30 g, 5%

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

 

L
ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА 

 

levodopa, carbidopa
таблети 100x(250 mg + 25 mg)

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИЗИНОПРИЛ 

lisinopril
таблети 30×5 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИЗИНОПРИЛ 

lisinopril
таблети 30×10 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИЗИНОПРИЛ 

lisinopril
таблети 30×20 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛОРАТАДИН 

loratadine
таблети 20×10 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛОСАРТАН (C09C A01)
филм-обложени таблети 30×50 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


LOVASTATIN

(lovastatin)

tableti 20 mg x  20

M

МЕЛОКСИКАМ 

meloxicam
таблети 7.5 mg x 20

» се издава на рецепт


МЕЛОКСИКАМ 

meloxicam
таблети 15 mg x 20

» се издава на рецепт


МЕСАЛАЗИН 

mesalazine
филм-обложени таблети 50 x 250 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕСАЛАЗИН 

mesalazine
филм-обложени таблети 50 x 500 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕТФОРМИН 

metformin
филм-обложени таблети 30×500 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕТФОРМИН 

metformin
филм-обложени таблети 30×850 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕТФОРМИН 

metformin
филм-обложени таблети 30×1000 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

N

НИФЕДИПИН Ретард 

nifedipine
филм-обложени таблети со продолжено ослободување 30×20 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ВЕНТОР® 

nimesulide
таблети 20×100 mg

» се издава на рецепт


НОРФЛОКСАЦИН 

norfloxacin
филм-обложени таблети 20×400 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

O

ОЛАНЗАПИН 

olanzapine
филм-обложени таблети 30 x 5 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ОЛАНЗАПИН 

olanzapine
филм-обложени таблети 30 x 10 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ОМЕПРАЗОЛ 

omeprazole
гастрорезистентни капсули 15×20 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

P

ПЕРОКСЕТИН

(paroxetine)

филм-обложени таблети 20 mg x 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ПЕРОКСЕТИН

(paroxetine)

филм-обложени таблети 30 mg x 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ПЕНТОКСИФИЛИН 

pentoxifylline
филм-обложени таблети со продолжено ослободување 20×400 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИНАПИН® 

pipemidic acid
капсули 30×200 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИНАПИН® 

pipemidic acid
филм-обложени таблети 20×400 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

R

РАНИТИДИН 

ranitidine
филм-обложени таблети 20×150 mg; 20×300 mg;

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РИСПЕРИДОН 

risperidone
филм-обложени таблети 20×1 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РИСПЕРИДОН 

risperidone
филм-обложени таблети 20×2 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РИСПЕРИДОН 

risperidone
филм-обложени таблети 20×3 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РИСПЕРИДОН 

risperidone
филм-обложени таблети 20×4 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

S
РЕВАСТАТ® 

simvastatin
филм-обложени таблети 30×10 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕВАСТАТ® 

simvastatin
филм-обложени таблети 30×20 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕВАСТАТ® 

simvastatin
филм-обложени таблети 30×40 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


СПИРОНОЛАКТОН

spironolactone
таблети 40×25 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


СПИРОНОЛАКТОН

spironolactone
таблети 30×100 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ТРИМОКСАЗОЛ® 

sulfamethoxazole + trimethoprim
таблети 20 x (400 mg +80 mg)

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ТРИМОКСАЗОЛ® 

sulfamethoxazole + trimethoprim
сируп (200 mg +40 mg)/5 ml; 120ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

T

 ТЕРАЗОСИН

terazosin
таблети 30×2 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


 ТЕРАЗОСИН

terazosin
таблети 30×5 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


НЕУРО-ВИТ 

thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin
филм-обложени таблети (100 mg+200 mg+0.2 mg)х30

» се издава на рецепт


СПАЗМОтроспиум® 

trospium
таблети 20×5 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

V

ВЕРАПАМИЛ 

verapamil
обложени таблети 30×80 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО