←Пребарување: Лекови кои се издаваат на рецепт

Пребарување на лекови на рецепт според фармако-терапевтска група ( ATC ):

Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.
Податоците на web страната служат само за информирање, а не за самолекување.
Истите не се наменети за промоција или рекламирање.

А. Дигестивен тракт и метаболизам

РАНИТИДИН A02BA02
ranitidine
филм-обложени таблети 150 mg x 20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ОМЕПРАЗОЛ A02BC01
omeprazole
гастрорезистентни капсули 20 mg x 15

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕСАЛАЗИН A07EC02
mesalazine
филм-обложени таблети 250 mg x 50

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕСАЛАЗИН A07EC02
mesalazine
филм-обложени таблети  500 mg x 50

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕТФОРМИН A10BA02
metformin
филм-обложени таблети 500 mgx30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕТФОРМИН A10BA02
metformin
филм-обложени таблети 850 mgx30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕТФОРМИН A10BA02
metformin
филм-обложени таблети 1000 mgx30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ГЛИБЕНКЛАМИД A10BB01

(glibenclamide)
таблети 5 mg x 40


НЕУРО-ВИТ A11DB
thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin
филм-обложени таблети (100 mg+200 mg+0.2 mg)x30

» се издава на рецепт


KАЛЦИУМ КАРБОНАТ A12AA04
calcium carbonate
таблети 1 gx50

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

B.Крв и крвни органи

АЦЕНОКУМАРОЛ  B01AA07
acenocoumarol
таблети 4 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КЛОПИДРОГЕЛ АКТИВ®  B01A C04
clopidogrel
филм-обложени таблети 75 mgх30

» се издава на рецепт


КЛОПИДРОГЕЛ АКТИВ®  B01A C04
clopidogrel
филм-обложени таблети  75 mgх60

» се издава на рецепт


КЛОПИДРОГЕЛ АКТИВ®  B01A C04
clopidogrel
филм-обложени таблети  75 mgх90

» се издава на рецепт


РЕФЕРУМ® B03A B05
ferric hydroxide polymaltose complex, dextriferron
сируп 50 mg/5 ml; 100 ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕФЕРУМ® B03A B05
ferric hydroxide polymaltose complex, dextriferron
сируп 100 mg/5 ml; 100 ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕФЕРУМ® B03A B05 

ferric hydroxide polymaltose complex, dextriferron

таблети за џвакање 100 mgx30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ФОЛНА КИСЕЛИНА B03B B01
folic acid
таблети 5 mgx20

» се издава на рецепт

 

C.Кардиоваскуларен систем

АМИОДАРОН  C01B D01
amiodarone
таблети 200 mgх60

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


НИТРО М Ретард ® C01DA02
glyceryl trinitrate
капсули со продолжено ослободување 2,5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


СПИРОНОЛАКТОН  C03DA01
spironolactone
таблети 25 mgх40

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


СПИРОНОЛАКТОН  C03DA01
spironolactone
таблети 100 mgh30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ПЕНТОКСИФИЛИН  C04AD03
pentoxifylline
филм-обложени таблети со продолжено ослободување 400 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТЕНОЛОЛ  C07A B03
atenolol
таблети 100 mgх15

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БИСОПРОЛОЛ  C07A B07
bisoprolol
филм-обложени таблети 2,5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БИСОПРОЛОЛ C07A B07
bisoprolol
филм-обложени таблети  5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БИСОПРОЛОЛ C07A B07
bisoprolol
филм-обложени таблети 10 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


KАРВЕДИЛОЛ C07AG02
carvedilol
таблети 6,25 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КАРВЕДИЛОЛ C07AG02
carvedilol
таблети 12,5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КАРВЕДИЛОЛ C07AG02
carvedilol
таблети 25 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АМЛОДИПИН  C08C A01
amlodipine
таблети 5 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АМЛОДИПИН  C08C A01
amlodipine
таблети 10 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


НИФЕДИПИН Ретард  C08C A05
nifedipine
филм-обложени таблети со продолжено ослободување 20 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ВЕРАПАМИЛ C08DA01
verapamil
обложени таблети 80 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

РЕНАПРИЛ®  C09AA02
enalapril
таблети 5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕНАПРИЛ®  C09AA02
enalapril
таблети 10 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕНАПРИЛ®  C09AA02
enalapril
таблети 20 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИЗИНОПРИЛ C09AA03

(lisinopril)

таблети 5 mg x 30


ЛИЗИНОПРИЛ C09AA03

(lisinopril)

таблети 10 mg x 30


ЛИЗИНОПРИЛ C09AA03

(lisinopril)

таблети 20 mg x 30


ЛОСАРТАН C09CA01
losartan
филм-обложени таблети 50 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕВАСТАТ®  C10AA01
simvastatin
филм-обложени таблети 10 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕВАСТАТ®  C10AA01
simvastatin
филм-обложени таблети 20 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕВАСТАТ®  C10AA01
simvastatin
филм-обложени таблети 40 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТОРВАСТАТИН  C10AA05
atorvastatin
филм-обложени таблети 10 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТОРВАСТАТИН  C10AA05
atorvastatin
филм-обложени таблети  20 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АTORVASTATIN C10AA05   

atorvastatin

филм-обложени таблети   30×40 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТОРВАСТАТИН  C10AA05
atorvastatin
филм-обложени таблети 80 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛОВАСТАТИН C10AA02

(lovastatin)

таблети 20 mg x  20

D. Дерматолошки препарати

БЕТАМЕТАЗОН D07AC01
betamethasone
маст 0.5 mg/1 g; 15 g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАМЕТАЗОН D07AC01
betamethasone
маст 0.5 mg/1 g; 30 g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАМЕТАЗОН D07AC01
betamethasone
крем 0.5 mg/1 g; 15 g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАМЕТАЗОН D07AC01
betamethasone
крем 0.5 mg/1 g; 30 g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАСАЛИК®  D07XC01
betamethasone, salicylic acid
маст (0.5 mg + 30 mg)/ 1 g; 30g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАСЛИК® D07XC01
betamethasone, salicylic acid
лосион (0.5 mg + 20 mg)/ 1 ml; 50 ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

G. Генитоуринарен систем и полови хормони

СПАЗМОтроспиум® G04BD09
trospium
таблети 5 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ТЕРАСОЗИН  G04CA03
terazosin
таблети 2 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ТЕРАСОЗИНN  G04CA03
terazosin
таблети 5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

H. Системски хормонски препарати и аналози

РЕКАЛЦИТОН® H05B A01

calcitonin salmon, synthetic
спреј за нос, раствор 200 ИE/доза, 2ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

J. Генерални антиинфективи за системска примена

ДОКСИЦИКЛИН  J01A A02
doxycycline
капсули 100 mgх100

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ТРИМОКСАЗОЛ® J01E E01
sulfamethoxazole + trimethoprim
таблети (400 mg +80 mg)х20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ТРИМОКСАЗОЛ® J01E E01
sulfamethoxazole + trimethoprim
сируп (200 mg +40 mg)/5 ml; 120ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КЛАРИЦИН®  J01F A09
clarithromycin
филм-обложени таблети 500 mgх14

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АЗИМЕД®  J01F A10

azithromycin
филм-обложени таблети 500 mgх3

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АМИКАЦИН  J01G B06
amikacin
раствор за инјектирање за интрамускулна и интравенска употреба 500 mg/2 ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕЦИПРОКС®  J01M A02
ciprofloxacin
филм-обложени таблети 250 mgх10

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕЦИПРОКС®  J01M A02
ciprofloxacin
филм-обложени таблети 250 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕЦИПРОКС®  J01M A02
ciprofloxacin
филм-обложени таблети  500 mgх10

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕЦИПРОКС®  J01M A02

ciprofloxacin
филм-обложени таблети 500 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


НОРФОКСАЦИН  J01M A06
norfloxacin
филм-обложени таблети 400 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИНАПИН® J01M B04
pipemidic acid
капсули 200 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИНАПИН® J01M B04
pipemidic acid
филм-обложени таблети 400 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕКОНАЗОЛ®  J02A B02
ketoconazole
таблети 200 mgх10

» се издава на рецепт


ДИФЛУКОНАЗОЛ®  J02A C01
fluconazole
капсули 50 mgх7

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИФЛУКОНАЗОЛ®  J02A C01
fluconazole
капсули 100 mgх7

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИФЛУКОНАЗОЛ®  J02A C01 
fluconazole
капсули  150 mgх1

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИФЛУКОНАЗОЛ®  J02A C01
fluconazole
капсули 200 mgх7

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

 

М. Мускуло-скелетен систем

ДИКЛОФЕНАК Фортe M01A B05
diclofenac
филм-обложени таблети 50 mgх30

» се издава на рецепт


ДИКЛОФЕНАК Ретард  M01A B05

diclofenac
филм-обложени таблети со продолжено ослободување 100 mgх20

» се издава на рецепт


МЕЛОКСИКАM M01AC06
meloxicam
таблети 7.5 mg x 20

» се издава на рецепт


МЕЛОКСИКАM M01AC06
meloxicam
таблети 15 mg x 20

» се издава на рецепт


KЕТОПРОФЕН  M01AE03

ketoprofen
капсули 50 mgх20

» се издава на рецепт


КЕТОПРОФЕН ФОРТE  M01AE03

ketoprofen

филм-обложени таблети 100 mgх20

» се издава на рецепт


КЕТОПРОФЕН ФОРТE  M01AE03

ketoprofen

филм-обложени таблети 100 mgх30

» се издава на рецепт


КЕТОПРОФЕН РЕТАРД  M01AE03 

ketoprofen

таблети со продолжено ослободување 150 mgх20

» се издава на рецепт


КЕТОПРОФЕН РЕТАРД  M01AE03

ketoprofen

таблети со продолжено ослободување 150 mgх30

» се издава на рецепт


КЕТОПРОФЕН РЕТАРД  M01AE03

ketoprofen

таблети со продолжено ослободување 200 mgх20

» се издава на рецепт


КЕТОПРОФЕН РЕТАРД  M01AE03

ketoprofen

таблети со продолжено ослободување 200 mgх30

» се издава на рецепт


ВЕНТОР® M01AX17
nimesulide
таблети 100 mgх20

» се издава на рецепт

N. Нервен систем

БИПЕРИДЕН N04A A02
biperiden
таблети 2 mgх60

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПA N04B A02 

levodopa, carbidopa 

таблети (250 mg + 25 mg)х100

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ХАЛОПЕРИДОЛ N05A D01

(haloperidol)

tableti 2 mg x 25


ХАЛОПЕРИДОЛ N05A D01

(haloperidol)

tableti 10 mg x 30


ОЛАНЗАПИН N05A H03
olanzapine
филм-обложени таблети 5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ОЛАНЗАПИН N05A H03
olanzapine
филм-обложени таблети  10 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РИСПЕРИДОН  N05A X08
risperidone
филм-обложени таблети 1 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РИСПЕРИДОН  N05A X08
risperidone
филм-обложени таблети 2 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РИСПЕРИДОН  N05A X08
risperidone
филм-обложени таблети  3 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РИСПЕРИДОН  N05A X08
risperidone
филм-обложени таблети  4 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИАЗЕПАM N05B A01
diazepam
обложени таблети 2 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИАЗЕПАМ N05B A01
diazepam
обложени таблети 5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИАЗЕПАM N05B A01
diazepam
таблети 10 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛЕКСАН®  N05B A08
bromazepam
таблети 1,5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛЕКСАН®  N05B A08
bromazepam
таблети 3 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛЕКСАН®  N05B A08
bromazepam
таблети 6 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АЛПРАЗОЛАM  N05BA12
alprazolam
таблети 0,25 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АЛПРАЗОЛАM   N05BA12
alprazolam
таблети  0,5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АЛПРАЗОЛАM  N05BA12
alprazolam
таблети 1 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ПАРОКСЕТИН  N06A B05
paroxetine
филм-обложени таблети 20 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ПАРОКСЕТИН  N06A B05
paroxetine
филм-обложени таблети 30 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

R. Респираторен систем

ЦЕТИРИЗИН  R06A E07
cetirizine
филм-обложени таблети 10 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЦЕТИРИЗИН R06A E07
cetirizine
перорален раствор 1 mg/1ml; 120ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛОРАТАДИН ATC  R06AX13

loratadine

таблети 10 mg x 20

» се издава на рецепт

» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

S. Сензорни органи

ДЕКСАМЕТАЗОН + ХЛОРАМФЕНИКОЛ S01C A01

dexamethasone, chloramphenicol
капки за око, раствор (0,1%+0,5%); 10ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО