←Пребарување: Лекови кои се издаваат на рецепт

Пребарување на лекови на рецепт по заштитено име

Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт. Податоците на web страната служат само за информирање, не за самолекување. Истите не се наменети за промоција или рекламирање.

A
АЦЕНОКУМАРОЛ 
acenocoumarol
таблети 4 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АЛПРАЗОЛАМ 
alprazolam
таблети 0,25 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АЛПРАЗОЛАМ 
alprazolam
таблети  0,5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АЛПРАЗОЛАМ 
alprazolam
таблети 1 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АМИКАЦИН 
amikacin
раствор за инјектирање за интрамускулна и интравенска употреба 500 mg/2 ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АМИОДАРОН 
amiodarone
таблети 200 mgх60

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АМЛОДИПИН 
amlodipine
таблети 5 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АМЛОДИПИН 
amlodipine
таблети 10 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТЕНОЛОЛ
atenolol
таблети 100 mgх15

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТОРВАСТАТИН 
atorvastatin
филм-обложени таблети 10 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТОРВАСТАТИН 
atorvastatin
филм-обложени таблети  20 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТОРВАСТАТИН 
atorvastatin
филм-обложени таблети   40 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АТОРВАСТАТИН 
atorvastatin
филм-обложени таблети 80 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


АЗИМЕД® 
azithromycin
филм-обложени таблети 500 mgх3

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

B
БЕТАМЕТАЗОН
betamethasone
крем  0,5 mg/1g; 15g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАМЕТАЗОН
betamethasone
крем 0.5mg /1g; 30g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАМЕТАЗОН
betamethasone
маст 0.5mg/1g; 15g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАМЕТАЗОН
betamethasone
маст 0.5mg/1g; 30g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАСАЛИК® 
betamethasone, salicylic acid
маст (0,5 mg + 30 mg)/1g; 30g

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БЕТАСАЛИК®
betamethasone, salicylic acid
лосион  (0,5 mg + 20 mg)/g; 50 ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БИПЕРИДЕН
biperiden
таблети 2 mgx60

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БИСОПРОЛОЛ 
bisoprolol
филм-обложени таблети 2,5 mgx30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БИСОПРОЛОЛ
bisoprolol
филм-обложени таблети  5 mgx30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


БИСОПРОЛОЛ
bisoprolol
филм-обложени таблети 10 mgx30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

C
ЦЕТИРИЗИН 
cetirizine
филм-обложени таблети 10 mgx20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЦЕТИРИЗИН
cetirizine
перорален раствор 1 mg/1ml; 120ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

 

D

ДЕКСАМЕТАЗОН + ХЛОРАМФЕНИКОЛ

dexamethasone, chloramphenicol
капки за око, раствор (0,1%+0,5%); 10ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИАЗЕПАМ
diazepam
обложени таблети 2 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИАЗЕПАМ
diazepam
обложени таблети 5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИАЗЕПАМ
diazepam
таблети 10 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИФЛУКОНАЗОЛ® 
fluconazole
капсули 50 mgх7

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИФЛУКОНАЗОЛ® 
fluconazole
капсули  100 mgх7

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИФЛУКОНАЗОЛ® 
fluconazole
капсули  150 mgх1

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИФЛУКОНАЗОЛ® 
fluconazole
капсули 200 mgх7

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ДИКЛОФЕНАК Форте 
diclofenac
филм-обложени таблети 50 mgх30

» се издава на рецепт


ДИКЛОФЕНАК Ретард 
diclofenac
филм-обложени таблети со продолжено ослободување 100 mgх20

» се издава на рецепт


ДОКСИЦИКЛИН 
doxycycline
капсули 100 mgх1000

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

F
ФОЛНА КИСЕЛИНА
folic acid
таблети 5 mgх20

» се издава на рецепт

G
ГЛИБЕНКЛАМИД

(glibenclamide)
таблети 5 mg x 40

H
ХАЛОПЕРИДОЛ

(haloperidol)

tableti 2 mg x 25


 

ХАЛОПЕРИДОЛ

(haloperidol)

tableti 10 mg x 30

К

КАЛЦИУМ КАРБОНАТ
calcium carbonate
таблети 1 gх50

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КАРВЕДИЛОЛ
carvedilol
таблети 6,25 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КАРВЕДИЛОЛ
carvedilol
таблети 12,5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КАРВЕДИЛОЛ
carvedilol
таблети 25 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


КЕТОПРОФЕН

ketoprofen
капсули 50 mgх20

» се издава на рецепт


КЕТОПРОФЕН ФОРТЕ 

ketoprofen

филм-обложени таблети 100 mgх20

филм-обложени таблети 100 mgх30

» се издава на рецепт


КЕТОПРОФЕН РЕТАРД 

ketoprofen

таблети со продолжено ослободување 150 mgх20

таблети со продолжено ослободување 150 mgx30

» се издава на рецепт


КЕТОПРОФЕН РЕТАРД  

ketoprofen

таблети со продолжено ослободување 200 mgх20

таблети со продолжено ослободување 200 mgх30

» се издава на рецепт


КЛАРИЦИН® 
clarithromycin
филм-обложени таблети 500 mgх14

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


KЛОПОДРОГЕЛ АКТИВ® 
clopidogrel
филм-обложени таблети 75 mgх30

филм-обложени таблети  75 mgх60

филм-обложени таблети  75 mgх90

» се издава на рецепт

 

L

ЛЕКСАН® 
bromazepam
таблети 1,5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛЕКСАН® 
bromazepam
таблети 3 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛЕКСАН® 
bromazepam
таблети 6 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА
levodopa, carbidopa
таблети (250 mg + 25 mg)х100

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИНАПИН®
pipemidic acid
капсули 200 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИНАПИН®
pipemidic acid
филм-обложени таблети 400 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИЗИНОПРИЛ
lisinopril
таблети 5 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИЗИНОПРИЛ
lisinopril
таблети 10 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛИЗИНОПРИЛ
lisinopril
таблети 20 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛОРАТАДИН
loratadine
таблети 10 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛОСАРТАН
losartan
филм-обложени таблети 50 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ЛОВАСТАТИН
lovastatin
таблети 20 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

М
МЕЛОКСИКАМ
meloxicam
таблети 7.5 mg x 20

» се издава на рецепт


МЕЛОКСИКАМ
meloxicam
таблети 15 mg x 20

» се издава на рецепт


МЕСАЛАЗИН
mesalazine
филм-обложени таблети 250 mgх50

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕСАЛАЗИН
mesalazine
филм-обложени таблети 500 mgх50

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕТФОРМИН
metformin
филм-обложени таблети 500 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕТФОРМИН
metformin
филм-обложени таблети 850 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


МЕТФОРМИН
metformin
филм-обложени таблети 1000 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

N
НЕУРО-ВИТ
thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin
филм-обложени таблети (100 mg+200 mg+0.2 mg)x30

» се издава на рецепт

НИТРО М Ретард ®
glyceryl trinitrate
капсули со продолжено ослободување 2,5 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

НИФЕДИПИН Ретард 
nifedipine
филм-обложени таблети со продолжено ослободување 20 mgх30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


НОРФЛОКСАЦИН 
norfloxacin
филм-обложени таблети 400 mgх20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

 

О
ОЛАНЗАПИН
olanzapine
филм-обложени таблети 5 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ОЛАНЗАПИН
olanzapine
филм-обложени таблети  10 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ОМЕПРАЗОЛ
omeprazole
гастрорезистентни капсули 20 mg х 14

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

 

P
ПАРОКСЕТИН 
paroxetine
филм-обложени таблети 20 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ПАРОКСЕТИН 
paroxetine
филм-обложени таблети 30 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ПЕНТОКСИФИЛИН
pentoxifylline
филм-обложени таблети со продолжено ослободување 400 mg х 20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

 

R

РАНИТИДИН
ranitidine
филм-обложени таблети 150 mg х 20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕЦИПРОКС® 
ciprofloxacin
филм-обложени таблети 250 mg х 10

филм-обложени таблети 250 mg х 20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕЦИПРОКС® 
ciprofloxacin
филм-обложени таблети  500 mg х 10

филм-обложени таблети 500 mg х 20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕФЕРУМ®
ferric hydroxide polymaltose complex, dextriferron
таблети за џвакање 100 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕФЕРУМ®
ferric hydroxide polymaltose complex, dextriferron
сируп 50 mg/5 ml; 100 ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕФЕРУМ®
ferric hydroxide polymaltose complex, dextriferron
сируп 100 mg/5 ml; 100 mL

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕКАЛЦИТОН®

calcitonin salmon, synthetic
спреј за нос, раствор 200 ИE/доза, 2ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕКОНАЗОЛ® 
ketoconazole
таблети 200 mg х 10

» се издава на рецепт


РЕНАПРИЛ® 
enalapril
таблети 5 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕНАПРИЛ® 
enalapril
таблети 10 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕНАПРИЛ® 
enalapril
таблети 20 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕВАСТАТ® 
simvastatin
филм-обложени таблети 10 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕВАСТАТ® 
simvastatin
филм-обложени таблети 20 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РЕВАСТАТ® 
simvastatin
филм-обложени таблети 40 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РИСПЕРИДОН 
risperidone
филм-обложени таблети 1 mg х 20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РИСПЕРИДОН 
risperidone
филм-обложени таблети 2 mg х 20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РИСПЕРИДОН 
risperidone
филм-обложени таблети  3 mg х 20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


РИСПЕРИДОН  
risperidone
филм-обложени таблети  4 mg х 20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

 

S
СПАЗМОтроспиум®
trospium
таблети 5 mg х 20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


СПИРОНОЛАКТОН 
spironolactone
таблети 40×25 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


СПИРОНОЛАКТОН 
spironolactone
таблети 30×100 mg

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

Т

ТЕРАЗОСИН 
terazosin
таблети 2 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ТЕРАЗОСИН 
terazosin
таблети 5 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


ТРИМОКСАЗОЛ®
sulfamethoxazole + trimethoprim
таблети (400 mg +80 mg) х 20

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО


TРИМОКСАЗОЛ®
sulfamethoxazole + trimethoprim
сируп (200 mg +40 mg)/5 ml; 120ml

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

V
ВЕНТОР®
nimesulide
таблети 100 mg х 20

» се издава на рецепт

ВЕРАПАМИЛ
verapamil
обложени таблети 80 mg х 30

» се издава на рецепт
» се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО