Форвита ® Кидс

Балансирана комбинација на витамини неопходни за непречен развој на децата

Форвита Кидс мултивитамински сируп за деца 120 ml е
комбинација на витамини посебно прилагодени за децата од 1
до 14 годишна возраст.
Со употреба на овој сируп се задоволуваат секојдневните
потреби на телото за витамини и се дополнува нивниот
недостаток во исхраната.
Витамините се супстанции со висока биолошка вредност кои
учествуваат во регулирање на низа биохемиски процеси во
организмот.
Форвита Кидс мултивитамински сируп е наменет за деца со
намален апетит, при зголемен напор кај деца од училишна
возраст, за деца кои со зголемена телесна активност (активен и
рекреативен спорт) и при состојби на неадекватна, нередовна
и еднолична исхрана особено за време на зимскиот и
пролетниот период

Additional information

СОСТАВ

1 мала лажичка (5 ml) содржи:
Витамин А 351µg
Витамин Ц 40 mg
Витамин Д3 2,5 µg
Витамин Б1 0,7 mg
Витамин Б2 0.8 mg
Витамин Б6 0.6 mg
Витамин Б12 0.7 µg
Пантотенска киселина 2.1 mg
Витамин Б3 5 mg

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Начин на употреба:
Деца од 1-14 годишна возраст : 1 лажичка ( 5 ml) на ден.