Парафен®

Ibuprofen, paracetamol
Филм-обложени таблети (200 mg+500 mg)
ATC M01AE51
Се издава без рецепт

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


За орална примена и краткотрајна употреба.
Треба да се применува најмалата ефективна доза дадена во најкраток временски период, потребна за ублажување на симптомите. Пациентот треба да се консултира со лекар доколку симптомите перзистираат или се влошат или ако примената на лекот е потребна за повеќе од 3 дена.

Лекот не е наменет за употреба кај деца под 18 години.

Дозата за возрасни е една таблета до три пати дневно, со вода. Расојанието помеѓу дозите треба да е најмалку шест часа.Ако примената на една таблета не е доволна за контрола на симптомите, максимум две таблети може да се земат до три пати на ден. Растојанието помеѓу дозите треба да е најмалку шест часа.Не треба да се земат повеќе од шест таблети (3000 mg парацетамол, 1200 mg ибупрофен) во тек на 24 часа.За да се минимизираат несаканите ефекти, се препорачува пациентите да го земаат лекот со храна .
Не е потребна модификација на дозата кај постарите пациенти. Постарите пациенти се изложени на зголемен ризик од сериозни последици на несаканите дејства. Ако примената на НСАИЛ е неопходна, треба да се користи најниската ефективна доза во најкраток временски период. Пациентот треба да се следи редовно поради гастроинтестинално крварење за време на терапијата со НСАИЛ.

Лековите кои се издаваат без рецепт, се купуваат по слободен избор на потрошувачот.
Сепак, матичниот доктор и фармацевтот треба да бидат информирани кои лекови кои се издаваат без рецепт нивниот пациент ги користи.

Additional information

СОСТАВ

1 филм-обложена таблета содржи 200 mg ибупрофен и 500 mg парацетамол, помошни супстанции

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

За привремено ублажување на блага до умерена болка поврзана со мигрена, главоболка, болки во грбот, менструална болка, дентална болка, ревматски и мускулни болки, болка при несериозен артритис, симптоми на настинка и грип, болки во грлото и треска. Овој лек особено е погоден за болка која бара посилна аналгезија отколку при примена на ибупрофен или парацетамол поединечно.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Лекот е контраиндициран:
– Кај пациенти со позната хиперсензитивност на ибупрофен, парацетамол или било која од помошните супстанции на лекот.
– Кај пациенти со историја за хиперсензитивни реакции (пример бронхоспазам, ангиоедем, астма, ринитис или уртикарија) после земање на ацетилсалицилна киселина или други нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИЛ).
– Кај пациенти со историја или постоечка гастроинтестинална улцерација/перфорација или крварење, вклучувајќи го и тоа поврзано со примена на НСАИЛ.
– Кај пациенти со нарушувања во коагулацијата на крвта.
– Кај пациенти со тешка хепатална, ренална или срцева слабост.
– При истовремена примена со други НСАИЛ, вклучувајќи и циклооксигеназа-2 (COX-2) селективни инхибитори и примена на ацетилсалицилна киселина во дози над 75 mg дневно – зголемен ризик од несакани дејствa.
– При истовремена примена со други лекови кои содржат парацетамол – зголемен ризик од несакани дејства.
– Во последниот триместар од бременоста поради ризикот од предвремено затворање на ductus arteriosus можна пулмонална хипертензија.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 10 филм-обложени таблети од (200 mg+500 mg) во блистер пакување.
Кутија со 20 филм-обложени таблети од (200 mg+500 mg) во блистер пакување.